Które ubezpieczenie do samochodu wyselekcjonować, a jakie jest odpowiedzialne?
Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) i AC (autocasco) to dwa najważniejsze gatunki zabezpieczeń dla kierowców. Obydwa ubezpieczenia są niezbędne dla każdego, kto porusza się po drogach, albowiem gwarantują obronę pieniężną w wypadku przeróżnych sytuacji. Ubezpieczenie OC jest obligatoryjne dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni przed krzywdami, jakie prowadzący może wyrządzić innym postaciom bądź mieniu – Ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody spowodowane wypadkiem drogowym, kolizją czy różnym zdarzeniu, które skutkuje utratami materialnymi bądź osobowymi. Ubezpieczenie AC jest dobrowolne i broni posiadacza pojazdu przed szkodami, jakie mogą się zdarzyć w wyniku wypadku drogowego, przywłaszczeń, pożaru, dewastacji itp. Ubezpieczenie AC zapewnia protekcję na wypadek szkód wyrządzonych własnemu pojazdowi, w tym też kosztów naprawy, zadośćuczynień oraz innych sumptów związanych z wypadkiem. Wielkość składki ubezpieczenia OC oraz AC zależy od wielu czynników, takich jak: wiek i doświadczenie kierowcy, renoma oraz gatunek pojazdu, jego wartość, rewir eksploatacji, liczba roszczeń w przeszłości i dużo różnych.

Categories: Biznes

Comments are closed.